Dátum: 2022 július 3. (vasárnap) | Kornél, Soma

hírek

CÍMERÜGY

Klub szakosztály 2018-09-12

Előzmények:

Az Újpesti Torna Egylet a felnőtt nagypályás férfi labdarúgó csapat NB1-es bajnokságban történő indulási jogát átruházta az Újpest 1885 Futball Kft.-re, mellyel egyidejűleg ezen Társaságban kisebbségi tulajdonrészt is szerzett és a társasági szerződésben rögzítésre került, hogy a csapat arculatának megváltoztatásával kapcsolatos döntések taggyűlési hatáskörbe tartoznak és azok 100%-os hozzájárulást igényelnek. A labdarúgó csapat nem vitásan 2014 és 2017 között a történelmi címert használta, azonban az Újpest 1885 Futball Kft. 2017. július 3-án taggyűlés tartása nélkül, önkényesen, az UTE kifejezett tiltakozása ellenére megváltoztatta azt. Az UTE megkísérelte a jogvitát békés úton rendezni, a létező összes felületen jelezte jogi aggályait és az ügy egyetlen lehetséges megoldására, a történelmi címer visszaállítására folyamatosan felhívta az Újpest 1885 Futball Kft. figyelmét, ám az Újpest 1885 Futball Kft. mindezek ellenére nem tanúsított jogkövető magatartást.

Jogi eljárások:

A felszólítás eredménytelenségére tekintettel az UTE haladéktalanul jogi útra terelte az ügyet, melynek keretein belül egymással párhuzamosan két különböző jogi eljárást kezdeményezett: egyrészt személyiségi jogi pert indított, másrészt cégbírósági törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatására irányuló kérelmet adott be. Az UTE abból indult ki, hogy a cégjogi jogsérelem és a személyiségi jogi jogsérelem egymással ugyan összefügg, de mégis elkülöníthető egymástól. A cégjogi jogsérelem fennállása ugyan teljesen nyilvánvaló volt, de jelen esetben a puszta cégjogi jogsérelemnél jóval többről volt szó: a jelentős történelmi múlttal rendelkező UTE személyhez fűződő jogait (és ezáltal a többszázezer szurkoló, szimpatizáns, támogató, és a lokálpatrióták személyiségi jogát) is megsértette az Újpest 1885 Futball Kft. a címer jogellenes megváltoztatásával.

Cégbírósági eljárás:

Az UTE által kezdeményezett törvényességi felügyeleti eljárás eredményeképpen a  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 300.000.- Ft pénzbüntetés megfizetésére kötelezte az Újpest 1885 Futball Kft.-t, a végzése indoklásában egyértelműen megállapította a társaság jogellenes működését. A Cégbíróság határozatával szemben az Újpest 1885 Futball Kft. nem nyújtott be fellebbezést, erre tekintettel a döntés jogerős. A törvényességi felügyeleti eljárás és a bírság többször is megismételhető, mindaddig, ameddig a jogszerű állapot helyreállítására nem kerül sor. (a bírság összege akár 10 millió Ft-ig emelkedhet) A Cégbíróság kezében lévő jogi lehetőség továbbá, hogy a bírságon kívül felügyelő-biztost is kijelölhet, illetve ha a törvényes működés nem állítható helyre, a céget megszűntnek nyilváníthatja. Az Újpest 1885 futball Kft. következő társasági taggyűlésén az UTE ismét kezdeményezni fogja a jogszerű állapot helyreállítását. (taggyűlés 2018. őszén várható) Amennyiben a jogellenes működés nem szűnik meg, az UTE ismételt törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezhet, a fentebb körülírt szankciókkal.

Polgári peres eljárás:

Az UTE által indított személyiségi jogi perben a Fővárosi Ítélőtábla – megváltoztatva a Fővárosi Törvényszék ítéletét – az UTE keresetének megfelelően megállapította, hogy az Újpest 1885 Futball Kft. megsértette az UTE jóhírnevét azzal, hogy az UTE hozzájárulása nélkül az Újpest FC labdarúgócsapat címerét megváltoztatta és a megváltoztatott címert 2017. július 3-tól használja. Kötelezte továbbá az Újpest 1885 Futball Kft.-t, hogy a jogsértő magatartását 30 napon belül hagyja abba és eltiltotta a további jogsértésről. Kötelezte továbbá az Újpest 1885 Futball Kft.-t arra is, hogy 15 napon belül az ítélet rendelkező részét 30 napig tegye közzé az ujpestfc.hu honlap kezdőlapján 12-es betűmérettel, valamint kötelezte 85.500.- Ft perköltség megfizetésére is. Sajnálatos módon az Újpest 1885 Futball Kft. a jogerős ítélet rendelkezéseit is figyelmen kívül hagyta, így sem a jogsértő címerhasználattal nem hagyott fel, sem a közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, sem a perköltséget nem fizette meg, hanem felülvizsgálat kérelmet nyújtott be a Kúriához, egyúttal kérelmezte a jogerős ítélet alapján kezdeményezhető végrehajtási eljárás felfüggesztését a Kúria ítéletének meghozataláig.

A Kúria az ügy érdemi tárgyalását megelőzően, végzésben felfüggesztette az UTE által kezdeményezett végrehajtási eljárást.

A Kúria az UTE részére még nem kézbesítette az Újpest 1885 Futball Kft felülvizsgálati kérelmét, továbbá érdemben még nem is tárgyalta és nem is bírálta el azt.

A Kúria leterheltségét ismerve, álláspontunk szerint 2018. őszén, de legkésőbb 2019. tavaszán várható, hogy a személyiségi jogi perben a Kúria érdemi ítéletet hoz.

 Újpesti Torna Egylet

 

Sportolj velünk az UTE szakosztályaiban!

UTE az utánpótlásért alapítvány - 1%

Mi az, amivel megőrizheted a gyermekeid egészségét?
Mi az, amivel segítheted olimpikonjaink felkészülését?
Mi az, amivel segítheted kedvenc klubodat?
Mi az, amit igyen adhatsz tavalyról?

UTE az utánpótlásért Adószám: 18165159-1-41