Dátum: 2024 május 29. (szerda) | Magdolna

hírek

Ajánlattételi felhívás - Szilágyi út II.

Klub szakosztály 2013-02-11

Ajánlattételi felhívás

1.)    Az ajánlatkérő neve, címe, telefon –és telefaxszáma (e-mail)
Neve:         Újpesti Torna Egylet
Képviselő:     Őze István klubigazgató
Levelezési cím:     1327 Budapest, Újpest 3. Pf 98
Cím:         1044 Budapest, Megyeri út 13.
Telefon:     06.1 272-1272
Telefax:     06.1 272-1272
Email:         ute1885@t-online.hu

2.)    A beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:
A Szilágyi út – Tábor úti sporttelepen kisméretű (40mx30m) műfüves pálya építése a hozzátartozó szerelvényekkel és világítással.

3. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
A szerződéskötés tervezett ideje: 2013. március 29. 10.00-óra.
A munkaterület átadása: 2013. június 10-én, 10.00-óra.
A teljesítés határideje: 2013. augusztus 30.

4. A teljesítés helye: A Budapest IV. kerületi Önkormányzat sporttelepén. (1041. Budapest, Tábor u. 24.)

5. Az ellenszolgáltatás teljesítésének módja:

  • Az ajánlattevő az ellenszolgáltatás 50%-ának megfelelő összegű előlegre jogosult.
  • Az ajánlattevő a munka teljes átvételét követően jogosult végszámlájának benyújtására.

Az ajánlattevő számláit az ajánlatkérő a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül, átutalással fizeti meg.

A szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF


6. Az ajánlatkérő által előirt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró ok: Nem lehet ajánlattevő, aki felszámolás vagy végelszámolás alatt áll.
Igazolási mód: Ajánlattevőnek ajánlatához csatolni kell az ajánlattétel beadásának időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatot / másolati példány/

7. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú és tartalmú pályaépítésre.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, végzettségük, képzettségük, szakmai gyakorlatuk ismertetése. A szakmunkához tartozó képzettséget és szakmai gyakorlatot igazoló oklevelek meglétét.

8. Az ajánlattételi határidő: 2013. március 18. hétfő 09.00 óra

9. Az ajánlat benyújtásának címe: 1044, Budapest, Megyeri út 13. Baluka Csabáné Dr.

10. Az ajánlattétel nyelve: Magyar.

11. Az ajánlat (ok) felbontásának helye, ideje:
2013. március 18. hétfő, 11.00-óra. Helye: 1044, Budapest, Megyeri út 13. A döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

12. Formai követelmény:
Ajánlattevőnek 1 ( egy) eredeti és 1 ( egy) másolati példányban kell benyújtania az ajánlatott, világosan fel kell tüntetnie mindegyiken értelemszerűen, hogy eredeti példány” vagy másolati példány”. A példányok közötti bármilyen eltérés esetén, az eredeti példány az irányadó.
Ajánlattevőnek az ajánlat eredeti, másolati példányait egy darab zárt borítékban, vagy dobozban, vagy csomagolásban kell benyújtani.

13. Az ajánlathoz becsatolandó dokumentumok listája:

  • Tartalomjegyzék.
  • Felolvasólap. / árajánlat bruttó összegben./
  • Tételes költségvetés
  • Cégkivonat
  • Műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolása.
  • Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodásának másolati példányát (konzorciális szerződést)


Budapest, 2013. február 11.

 

A felhívás letölthető verziója

Sportolj velünk az UTE szakosztályaiban!

UTE az utánpótlásért alapítvány - 1%

Mi az, amivel megőrizheted a gyermekeid egészségét?
Mi az, amivel segítheted olimpikonjaink felkészülését?
Mi az, amivel segítheted kedvenc klubodat?
Mi az, amit igyen adhatsz tavalyról?

UTE az utánpótlásért Adószám: 18165159-1-41