Dátum: 2020 július 10. (péntek) | Amália

hírek

A TAO támogatási rendszerről

Klub szakosztály 2019-07-19

Mivel az elmúlt időszakban több pontatlan hírt jelent meg a TAO támogatási rendszerről, illetve az UTE Labdarúgó Akadémia TAO támogatásáról, pontos tájékoztatót adunk a támogatás működéséről és felhasználásáról, az adatok elérhetőségéről.

A Társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszere lehetőséget biztosít a korábbiakhoz képest jelentősen magasabb plusz források bevonására a látvány-csapatsportágaknál, köztük a labdarúgásba is. A támogatás célja, hogy minél több amatőr futballista, minél jobb körülmények között játszhassa a világ legnépszerűbb játékát.

Jogszabályi háttér 

A Magyar Országgyűlés 2011. június 27-én módosította a sporttörvényt, valamint a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény változása. Ez lehetővé teszi az hat látványcsapat-sportág (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, röplabda és jégkorong) támogatását a társasági adókötelezettség legfeljebb 70%-áig. Megéri támogatni, hiszen azok a vállalkozások, amelyek élnek a támogatás lehetőségével, társaságiadó-kedvezményt továbbá – kisebb mértékű – adóalap kedvezményt is kapnak. Az adókedvezmény részleteit a 2011. július 1-jén megjelent kormányrendelet tartalmazza. 

Minden nyereséges, társasági adót fizető magyar vállalkozás adhat támogatást. A támogatás (juttatás) összege vállalkozói tevékenység érdekében felmerült költségnek, rendkívüli ráfordításnak minősül, így nem növeli meg a társasági adó alapját. A támogatáshoz un. kiegészítő támogatás kapcsolódik, amellyel további források kerülnek a labdarúgásba. 

Érdemes támogatni! 

Az a vállalkozás vagy társaság, amely él a támogatás lehetőségével, leírhatja a támogatás összegét adóalapjából, majd a csökkentett adóalapból még a támogatás mértékével megegyező adókedvezményt is igénybe vehet. Vagyis kétféle adókedvezményt érvényesíthetnek a cégek:
- a támogatás összegét elszámolhatják költségként (csökkentve így az adóalapot)
- a csökkentett adóalap után számított társasági adóból pedig levonható a támogatás teljes összege,
- kiegészítő támogatást kell nyújtani a labdarúgásnak az adóalapcsökkenésből származó megtakarítás 75 %-áig.

Összességében ez egy reálhozammal járó befektetési forma, mögötte határozott társadalmi felelősségvállalással a sport közvetlen és közvetett értékeinek/céljainak elősegítése érdekében. 

A támogatás menete 

1. lépés: Sportfejlesztési program benyújtása
A támogatásra jogosult szervezet első lépésben ún. sportfejlesztési programot nyújt be a szövetséghez (MLSZ), amely a következő sportévben végrehajtani kívánt programot mutatja be, alátámasztva a megvalósításához szükséges támogatási összegekkel (a pályázatok benyújtására minden év március 1. és április 30. között van lehetőség az e célra létrehozott elektronikus felületen). E programot az MLSZ – mint hatóság – elbírálja, és a tartalmi, formai követelmények megléte esetén részben vagy egészben jóváhagyja. A jóváhagyásról a sportszervezet határozatot kap, amely a megszerezhető támogatást is tartalmazza. A támogatási összegekhez minimum 10% önrész szükséges, a kiadás jogcímétől függően. 

2. lépés: Támogató keresése
Következő lépésben a sportszervezet támogatót keres. A támogató olyan köztartozásmentes gazdasági társaság lehet, amely pozitív adóalappal bír. A támogatás összegéről, annak folyósításának feltételeiről a sportszervezet és a támogató szerződést köt és ez alapján a sportszervezet a korábban említett elektronikus felületen keresztül támogatási igazolási igényt nyújt be. Az igazolást az MLSZ 8 napon belül kiállítja, és eljuttatja a sportszervezetnek és a támogatónak is. 

3. lépés: Támogatás átutalása
A támogató a Tao törvény 22/C. §-a szerint kiállított támogatási igazolás alapján közvetlenül teljesíti a támogatás utalását. 2015. január 1-től kezdődően új elem, hogy a támogató az őt terhelő 2016. adóévi adóelőleg, adóelőleg-kiegészítés, illetve adó meghatározott részéről valamely kedvezményezett célra felajánlást tehet, amelyet – bizonyos feltételek fennállása esetén – az adóhatóság utal át a kedvezményezett részére. A támogatót az így átutalt összegre tekintettel jóváírás illeti meg, amely jóváírás a támogató társasági adó folyószámlájára kerül átvezetésre csökkentő tételként (24/A. § szerinti igazolás). 

4. lépés: Adókedvezmény 
A Támogató a támogatás összege után járó társaságiadó-kedvezményt legkorábban a december 20-i kötelező feltöltésből levonhatja, vagy a május 31-i bevallásban visszaigényelheti, feltéve, hogy a támogatást december 31-ig át is utalja. Az adókedvezmény igénybevételére csak az utalás (pénzügyi) évében van lehetőség. Az adókedvezmény csak a támogatás pénzügyi folyósítását követően érvényesíthető: ha az érvényesíthető adókedvezmény mégsem biztosítana kellő fedezetet, az adókedvezményt három évig tovább lehet vinni. 

Támogatható szervezetek 

Támogatásra a látvány-csapatsportok országos szakszövetségei, jelen esetben a labdarúgás hazai vezető szerve a Magyar Labdarúgó Szövetség, és annak tagjaként működő sportszervezetek jogosultak: 

- a szövetség tagjaként működő amatőr sportszervezetek,
- a szövetség tagjaként működő sportiskolák- és diáksport egyesületek,
- a szövetség tagjaként működő hivatásos sportszervezetek,
- a labdarúgás fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványok,

Támogatható területek 

A támogatást a támogatott szervezetek csak meghatározott területek fejlesztésére használhatják fel:
- utánpótlás-nevelési feladatok ellátására, 
- versenyeztetéssel összefüggő költségek támogatására,
- személyi jellegű ráfordításokra, 
- tárgyi eszköz beruházásra, felújításra, ide értve a biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztést is,
- képzéssel összefüggő feladatokra.

A támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a támogatott sportszervezet jóváhagyott sportfejlesztési programjában szereplő alábbi mértékeket:
- utánpótlása-fejlesztésre fordítandó tárgyévi kiadásainak és versenyeztetéssel összefüggő költségeinek 90%-át,
- tárgyévi személyi jellegű ráfordításainak 50%-át (hivatásos sportszervezet esetén ún. de minimis /csekély összegű/ támogatásként nyújtható),
- tárgyévi beruházási, felújítási, infrastruktúra-fejlesztési értékének 70%-át,
- tárgyévi képzési feladatival összefüggő kiadásainak általános képzés esetén 50%-át, szakképzés esetén 25%-át.

Fontos! A TAO-támogatás nem szponzoráció: nem kapható érte ellenszolgáltatás (pl. reklámfelület).

Az UTE a felsorolt törvényi feltételek mentén végzi a társasági adó gyűjtését mindegyik látványcsapatsportjának. Az elszámolásokat minden évben szabályszerűen elvégezte mindhárom szakági sportszövetség felé, A 2011-2012-es TAO év óta egyetlen év sem volt, amikor a szakági sportszövetségek ellenőrző szervei szabálytalanságot állapítottak volna meg a TAO felhasználással kapcsolatban.

A TAO elszámolások 2011-2012 óta megtalálhatók a szakági sportszövetségek (MLSZ. MJSZ. MRSZ.) honlapján, valamint az Újpesti Torna Egylet hivatalos lapján, sporttámogatások címszó alatt. 

Tájékoztatásul táblázatba foglaltuk az UTE Labdarúgó Akadémia főszámait 2015-2019 közötti időszakban.

 Mint látható a Labdarúgó Akadémia működését a TAO támogatás és az MLSZ Akadémiai támogatás nem fedezte teljes körűen, így minden évben az UTE központi költségvetéséből kellett azt különböző összegekkel kiegészíteni, hogy a működés feltételei biztosítottak legyenek.

A fenti táblázatban látható összegek az Akadémia működési költségeit mutatják be. (A táblázat az un. fejlesztési TAO-t, mely a Bánka Kristóf Sportközpont, a Szilágyi-Tábor utcai Sportközpont fejlesztését, valamint a Megyeri úti műfüves pálya felújítását. ( A Megyeri úti füves edző pályát az UTE térítésmentesen adja az Újpest FC használatába)

A független nemzetközi minősítő cég által elvégzett, több szakmai mutatót figyelembe vevő audit eredménye után, (az elmúlt három év szakmai munkáját és egyéb paramétereit vizsgálva) a Magyar Labdarúgó Szövetség a Double Pass által akkreditált akadémiák közé rangsorolta az UTE Labdarúgó Akadémiát.

A nemzetközi minősítő cég a magyarországi akadémiákat 3 osztályba sorolta, 
1. Double Pass által akkreditált akadémiák (A)
2. Bozsik Központok (B)
3. Egyebek (C)

A Double Pass minősítésében a legjobbak közé kerülni azért is komoly szakmai siker, mert jelen állapot szerint nincs hivatalos felnőtt csapat kimenete az akadémiának, így az un. produktivitásban nem tud olyan jó eredményt elérni, mint más akadémiák, akik "feljátszatják" a játékosokat, hogy ez a mutató javuljon. A játékosaink iránt komoly érdeklődés van mind az NB1-es, mind az NB2-es klubok részéről, ami a szakmai munkánk elismerése, sajnos kizárólag az Újpest FC nem tart igényt az itt felnövekvő játékosokra.  

 Az UTE Labdarúgó Akadémia igazolt játékosainak száma 408 fő, az un. intézményi programban résztvevők száma 375 fő. Ezekkel a létszámokkal elértük azt, hogy Magyarország legnagyobb létszámú futball utánpótlás akadémiáját az UTE üzemelteti. 

Az elmúlt időszakban jelentős állami és önkormányzati támogatással mind a Bánka Kristóf Sportközpont, mind a Szilágyi-Tábor utcai Sportközpont megújul, megújult, így a legjobb feltételekkel várjuk azokat a fiatalokat akik labdarúgóvá szertnének válni.

 HAJRÁ LILÁK!

Újpesti Torna Egylet

Képek

"Kissrác voltam én, bámultam a csodát" című gallériából ízelítő

Videó

Sportolj velünk az UTE szakosztályaiban!

1%

Mi az, amivel megőrizheted a gyermekeid egészségét?
Mi az, amivel segítheted olimpikonjaink felkészülését?
Mi az, amivel segítheted kedvenc klubodat?
Mi az, amit igyen adhatsz tavalyról?

UTE az utánpótlásért Adószám: 18165159-1-41